Install Palscity app

Mutabaz' ubuntu bgawe
Ni jyew' ubukwiriye.
Burakiz' abandi cyane;
None, nanjye bunzemo.
Bunzemo, bunzemo.
None nanjye bunzemo.